Digitale arrangement

Videoproduksjon av arrangement i liveformat, til storskjerm og til strømming. Vi har kjennskap til flere ulike plattformer for strømming og bruker det som egner seg best til formatet. Vi leverer løsninger til egne websider, Zoom, Teams, Facebook Live, YouTube Live med mer. 

Med covid-19 opplevde vi som alle andre i eventbransjen full stopp i produksjon. Digitale arrangement ble det eneste mulige format for fortsatt gjennomføring. Streaming og videoproduksjon var allerede elementer i flere av våre gjennomførte arrangement før 2020, men vi ble nødt til å satse tyngre på dette og har gjennom den siste tid økt kompetanse og investert i utstyr for å kunne være en allsidig leverandør også på dette feltet

.

Vi har erfaring med hybridarrangement der det er tilstede både fysiske og strømmende deltakere, studioproduksjon av arrangement og digitale konferanser via Zoom der alle sitter for seg. Vi har mobilt utstyr som kan skaleres til arrangement i alle størrelser og format, og kan sette opp studio hvor som helst. Vi anbefaler til de fleste former for digitale arrangement å gjennomføre fra et studio (der forelesere/underholdere, vertskap og teknikere er samlet), men er også behjelpelige med å produsere events uten at noen samles.

 

Ta kontakt med Henrik jr. for å høre mer om hva vi kan hjelpe med.